Denne artikkelen ble publisert i internmagasinet Vingehjulet som utgis av NSB og på selskapets intranett.

 

SiED

Oslo

Tid

Februar 2016

Team

Nicole Rafiki